So. Čvn 15th, 2024

O nás

Naší činností je zejména obhajoba pracovních, ekonomických, sociálních a dalších práv a zájmů všech státních pracovníků, zaměstnanců, živnostníků, důchodců a dalších pracujících lidí všude tam, kde naše Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska přímo nebo prostřednictví našich odborových organizací působí. Na celostátní úrovni spolupracujeme s všemi našimi odborovým organizacemi, odborovými svazy i sdruženími a v neposlední řadě spolupracujeme také s největší odborovou centrálou v České republice, kterou je Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Prosazujeme požadavky našich členů ve vztahu k jejich zaměstnavateli a na celostátní úrovni spolupracujeme při prosazování požadavků v vztahu ke státu, k územním samosprávným celkům a k ostatním institucím.

Zejména prosazujeme:

  1. obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovněprávních vztahů,
  2. prosazování vhodných mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců na všech úrovních,
  3. demokratické principy jednání a rozhodování,
  4. poradenství a aktivní účast při kolektivním vyjednávání,
  5. respektování a podporu při sjednocování společných cílů se společnými cíli.

Sdružujeme několik odborových organizací, které svou činností hájí zájmy nejen svých, ale našich společných členů. Rovněž spolupracujeme s odborovými centrálami v zahraničí a s mezinárodními institucemi.